Kampanje protiv pušenja

Kampanje protiv pušenja

Kampanje protiv pušenja igraju ključnu ulogu u podizanju svijesti o štetnim učincima pušenja, motiviranju pušača da prestanu pušiti, te prevenciji inicijacije pušenja među mladima. Učinkovite kampanje kombiniraju različite strategije kako bi dosegle različite skupine...
Loading...