Projekt “NEET do posla”

Projekt “NEET do posla”

Projekt “NEET do posla” se provodi kroz vremenski period od 8 mjeseci na području Šibensko – kninske županije. Ciljna skupina projekta su mlade osobe u dobi od 15 – 29 godina s područja Šibensko – kninske županije koje se nalaze u NEET statusu. Projektom je planirana...
Utjecaj pušenja na zdravlje

Utjecaj pušenja na zdravlje

Pušenje ima širok spektar negativnih učinaka na zdravlje. Nikotin i drugi štetni spojevi koji se nalaze u duhanskom dimu mogu uzrokovati ozbiljne i dugoročne zdravstvene probleme. Evo nekoliko ključnih aspekata utjecaja pušenja na zdravlje: Rak: Pušenje je jedan od...
Loading...