Mladi ljudi razgovaraju

Projektni tim sudjelovao na predavanju o Društvenom poduzetništvu

Mladi ljudi razgovaraju

Projektni tim sudjelovao na predavanju o Društvenom poduzetništvu

Udruga mladih Mladi u EU posjeduje višegodišnje iskustvo promoviranja i poticanja na društvenog poduzetništvo, kako mladih osoba tako i opće populacije kroz radionice, predavanja, okrugle stolove i slično.
U veljači 2022. godine, Udruga mladih Mladi u EU organizirala je predavanje o društvenom poduzetništvu. Cilj navedenog predavanja bio je upoznati predstavnike organizacija i širu javnost s temeljnim odrednicama društvenog poduzetništva, njegovim značajkama, te mogućnostima bavljenja istim.
Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja predstavlja kombinaciju poduzetničke prakse i vrijednosti usko povezanih s društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša. Društvenom poduzetniku nije cilj isključivo uvećanje profita, pa tako ni raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća, pomaganje onim skupinama u društvu koje su u riziku od društvene isključenosti.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...