Mladi ljudi razgovaraju

Mladi ljudi razgovaraju

INFO kampanja “STOP ovisnosti i neodgovornom ponašanju”

Zaštita djece i mladih od štetnih utjecaja videoigara

Videoigre nisu samo štetne i mogu imati i pozitivan utjecaj na razvoj određenih vještina i sposobnosti djece, ali važno je prepoznati rizike koji vode njihovom prekomjernom korištenju i štetnim posljedicama koje se očituju u smanjenom psihosocijalnom funkcioniranju, neuspjehu u školi i izvršavanju drugih obveza, pogoršanju odnosa s roditeljima, okolinom i vršnjacima, a mogu voditi i težim poremećajima.

Sve veći je broj djece i mladih kod kojih su prepoznate negativne psihosocijalne posljedice povezane s prekomjernim korištenjem interneta, odnosno digitalne tehnologije. Djeca koja dolaze u tretman stručnih institucija sve su niže kronološke dobi – primjerice već s osam ili devet godina. Najveća odgovornost za prevenciju nepovoljnih posljedica je na roditeljima te je nužno krenuti od edukacije roditelja kako prekomjerno i nekontrolirano korištenje digitalne tehnologije ne bi prešlo u roditeljsko zanemarivanje. Uočeno je da roditelji djece koja su razvila određene teškoće toga tipa često uopće nisu svjesni svoje uloge i odgovornosti u postavljanju ograničenja djetetu u korištenju uređaja, u organizaciji djetetovih dnevnih aktivnosti i slično, čak i kad je riječ o djeci rane školske dobi.

Već od predškolske dobi nužno razvijati odgovorno korištenje igrica i interneta, pri čemu je odlučujuća uloga roditelja, uz nužno sudjelovanje odgojitelja i učitelja. Svi sudionici suglasni su u tome da je nužno u društvu pojačati intervencije u odnosu na ovaj problem, od provedbe kvalitetnih prevencijskih programa – kojima će se educirati učitelji, roditelji i djeca – do razvoja tretmanskih kapaciteta u kojima će se raditi s djecom koja su već razvila ozbiljne teškoće u ponašanju, a pritom je nužno uključiti i roditelje u tretman. Potrebno je prepoznati i mogućnosti koje videoigre namijenjene djeci nude u području kvalitetnih odgojno-obrazovnih sadržaja i razvoja važnih životnih kompetencija, te digitalizacijom unaprijediti školsko učenje i poučavanje.

Svakako je potrebno poticati istraživanja ove pojave i širiti stručno-znanstvenu osnovu za učinkovite intervencije – i preventivne i tretmanske – kao bazu za učinkovito djelovanje u zaštiti djece. Napokon, neophodno je i informirati roditelje, učitelje i djecu o tome gdje djeca s ovakvim problemima mogu dobiti odgovarajuću pomoć.

Loading...