Mladi ljudi razgovaraju

Društveno poduzetništvo u organizaciji RECI

Mladi ljudi razgovaraju

Društveno poduzetništvo u organizaciji RECI

Oblici poduzetništva su:
– Tradicionalno poduzetništvo
– Korporativno poduzetništvo
– Društveno poduzetništvo
Tradicionalno poduzetništvo se odnosi na mala i srednja poduzeća koja stječu profit provodeći inovativne metode, razumno preuzimajući rizik, provode aktivnosti koje vode realiziranju cilja, te poduzimaju sve raspoložive mjere uz preuzimanje odgovornosti kako bi realizirali zacrtanu viziju.

Korporativno poduzetništvo zahtijeva vještine i alate koji su potrebni da se iskoriste prilike koje se ukažu u velikim organizacijama kako bi se ostvario odličan poslovni rezultat i održiva konkurentska prednost u sve promjenjivijim tržišnim uvjetima.
Korporativno poduzetništvo zahtijeva vještine i alate koji su potrebni da se iskoriste prilike koje se ukažu u velikim organizacijama kako bi se ostvario odličan poslovni rezultat i održiva konkurentska prednost u sve promjenjivijim tržišnim uvjetima.


Društveno poduzetništvo predstavlja oblik poslovanja vođen primarno društvenim ciljevima te stvaranjem pozitivnog društvenog i okolišnog učinka. Društveno poduzetništvo može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti, te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit.

Organizacija RECI bavi se gospodarskim djelatnostima koje su temeljene na načelima društvenog poduzetništva, a postoji cijeli spektar aktivnosti koje nudi svojim klijentima: savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja; organiziranje koncerata, seminara, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i slično; izradu elaborata i investicijskih studija; izradu i pomoć u provedbi projekata za korištenje sredstava programa i fondova EU; socijalne usluge savjetovanja i pomaganja; organizaciju seminara i tečajeva; usluge promidžbe (reklame i propagande); organizaciju seminara i tečajeva; usluge administracije i provedbe javne nabave; usluge tehničke i administrativne podrške u provedbi projekata; izradu i pomoć u provedbi projekata financiranih sredstvima iz nacionalnih i međunarodnih natječaja; provedbu evaluacije projektnih prijedloga; web dizajn i grafički dizajn; izradu i održavanje web stranica; izradu strateških planova, planova razvoja i planova održivosti; izradu poslovnih planova i studija izvodljivosti; marketinške usluge; djelatnost javnog informiranja; istraživanje i razvoj; iznajmljivanje opreme i ustupanje imovine u vlasništvu organizacije.

Provedbom projektnog elementa 3. Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti u sklopu projekta MI TO MOŽEMO, UP.02.3.1.03.0005, organizacija RECI pružit će podršku lokalnim OCD-ima (udrugama osoba s invaliditetom, braniteljskim udrugama i sl.) pri planiranju njihovih projekata i programa usmjerenih rješavanju problema i poteškoća u zajednici. Kroz provedbu projekta izradit će se minimalno 8 besplatnih strategija razvoja za navedene korisnike koje su neophodne za planiranje i razvoj budućih projekata i programa.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...