Mladi ljudi razgovaraju

Društveno poduzetništvo

Mladi ljudi razgovaraju

Društveno poduzetništvo

– rastući fenomen na svjetskoj i europskoj gospodarskoj sceni

Duboka financijska kriza otkrila je potrebu za promjenama u društvu. Ekonomija koja je bila usmjerena na stvaranje što većeg profita i potrošnje pod svaku cijenu, slomila se zajedno s vrijednostima koje je zagovarala. Zbog toga se pojavio pojam društvenog poduzetništva.
Društveno poduzetništvo kao novi oblik poduzetničke aktivnosti pristupa postojećim društvenim problemima na drugačiji, inovativan način i kombinirajući postojeće resurse potiče zapošljavanje, doprinosi borbi protiv siromaštva, konkurentnosti, očuvanju resursa i povećanju razine kvalitete života pojedinaca te društva u cjelini. Za razliku od profitnih poduzeća, društveno poduzetništvo temelji se na trokutu ciljeva: ljudi – planet-dobit.
Civilno društvo diljem svijeta uvodi vrijednosti pravednosti, jednakosti i društvene uključivosti u kojima se pojam održivosti više ne povezuje samo s ekonomskim uspjehom i nezavisnošću već i sa stvaranjem društvenog bogatstva te odgovornosti prema okolišu. Počeo se koristiti novi poslovni model, odnosno društvena poduzeća. Društvena poduzeća posluju na tržištu zbog socijalnih/društvenih i ekoloških razloga, te teže ostvarenju socijalnih/društvenih i ekoloških ciljeva, ali pored toga moraju se ponašati i kao poduzeća iz privatnog profitnog sektora te trebaju ostvarivati i financijske ciljeve.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...