Mladi ljudi razgovaraju

Etično poslovanje

Mladi ljudi razgovaraju

Etično poslovanje

Poslovna etika ima za zadaću osigurati smjernice da poduzeće posluje na moralan i etičan način uzimajući u obzir da želja za ostvarenjem cilja poslovanja, koji god on bio, ne smije opravdati sredstvo i metode koje se koriste kako bi se taj cilj i ostvario. Prema tome, poslovna etika polazi od pretpostavke da se u tržišnom natjecanju ne smije poslovati isključivo u svrhu ekonomske opravdanosti nego se trebaju uzeti u obzir i posljedice koje gospodarske aktivnosti i poslovne odluke imaju za društvo u kojem to poduzeće i djeluje. No, danas se svijet, uz financijske i ekonomske probleme, u velikoj mjeri suočava i s krizom morala.

Poslovna etika nije stvar osobnog odabira. Etika treba predstavljati temelj za sve odluke koje pojedinac donosi u svom privatnom i poslovnom životu, no u zadnjih nekoliko godina svjedoci smo odbacivanju starih moralnih vrijednosti bez postojanja novih moralnih pravila. Nedostatak etike poslovnih ljudi doprinosi opadanju moralnih načela čitavog društva. Naglašavanje ekonomske performanse kako bi se osigurala konkurentska prednost i postizanje ciljeva dugoročno može donijeti značajne gubitke, ne nužno samo financijske. Balansiranje između ekonomske i društvene performanse posebno je važno malim i srednjim poduzećima koji, u većini slučaja, nemaju resurse kojima bi platili posljedice neodgovornog poslovanja.

Mala i srednja poduzeća predstavljaju generatore ekonomskog razvoja zemlje, no neučinkovite vladine politike, stagnacija gospodarskog razvoja i ograničen pristup izvorima financiranja, između ostalih, predstavljaju značajne izazove u pokušaju odgovornog i održivog poslovanja. Ona poduzeća koja se uspiju nositi s takvim izazovima najčešće u svom poslovanju imaju integriran koncept društveno odgovornog poslovanja.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...