Mladi ljudi razgovaraju

Korporativno građanstvo

Mladi ljudi razgovaraju

Korporativno građanstvo

Pojam korporativno građanstvo koristi se za ponašanje u kojem organizacija pokazuje osjetljivost i odgovornost prema klijentima, zaposlenima, dioničarima i vlasnicima te široj društvenoj zajednici i okolišu.

Analizom je utvrđeno kako korporativno građanstvo izrazito doprinosi naprednijoj poziciji na tržištu. Također ukazuje na dugoročnu isplativost kako za korporaciju tako i za okolinu. Doprinosi boljem društvenom položaju same korporacije, utječe na odnose među zaposlenicima, stvara pozitivnu sliku korporacije koja duže opstaje zahvaljujući osjetljivosti i pripadnosti s užom i širom zajednicom te time jača vlastitu konkurentsku prednost.

Korporativno građanstvo obuhvaća angažman i investicije poduzeća u zajednicu (npr. putem dobrovoljnog rada, donacija). Radi se o korporacijama koje podupiru različite projekte koji za cilj imaju korist društva tj. lokalne i šire zajednice. Aktivnosti kojima se korporacije bave izvan svoje osnovne (ekonomski orijentirane) djelatnosti. Kako bi se koncept korporativnog građanstva što bolje shvatio i objasnio važno ga je smjestiti u kontekst u kojem se nalazi. Korporativna društvena odgovornost taj je širi kontekst. Obuhvaća četiri koncepta koja pokrivaju čitav djelokrug te u potpunosti zaokružuje tematiku vezanu uz odgovorno poslovanje korporacija:

• Korporativna društvena odgovornost

• Korporativno građanstvo

• Održivi razvoj

• Poslovna etika.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...