Mladi ljudi razgovaraju

Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti

Mladi ljudi razgovaraju

Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti

Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti obilježava se u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca, s ciljem upozoravanja šire javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, a osobito droga te samim time poticanjem zdravih stilova života jer ovisnost ne djeluje samo na osobu koja koristi sredstvo ovisnosti, već na cijelu obitelj i društvo u cjelini.

Sindrom ovisnosti definira se kao skup fizioloških, bihevioralnih i kognitivnih fenomena u kojih uporaba neke psihoaktivne tvari ili skupine tvari za osobu dobiva veću važnost, nego drugi obrasci ponašanja koji su prije imali veću vrijednost. Psihoaktivne supstance mogu izazvati psihičku i/ili fizičku ovisnost, te razvoj tolerancije.

Fizička ovisnost očituje se sindromom ustezanja (apstinencijskim sindromom) kod kojeg se nakon prestanka uzimanja jedne i/ili više psihoaktivnih tvari zbivaju neugodne tjelesne promjene te psihička ovisnost koja obuhvaća osjećaj zadovoljstva i želju za ponavljanjem učinka psihoaktivne tvari ili izbjegavanje nezadovoljstva izazvanog njenim neuzimanjem.   

Ovisnost dijelimo na supstancijalnu i nesupstancijalnu (bihevioralna/ponašajna) ovisnost.

Supstancijalne ovisnosti, psihoaktivne supstance (droge) su kemijske tvari koje djeluju na središnji živčani sustav, što rezultira privremenom promjenom percepcije, raspoloženja, svijesti ili ponašanja. Dijelimo ih u dvije skupine: legalne (kava, duhan, alkohol) i ilegalne (marihuana, hašiš, LSD, amfetamin, metamfetamin, MDMA, kokain i heroin, GHB…). Uz ova, postoje i lako dostupna sredstva koja, ako se zloupotrebljavaju, mogu imati negativan psihoaktivni učinak, kao što su ljepila, aceton, benzin i druge lako hlapljive tvari. Isto tako, svaka neopravdana uporaba sedativa, analgetika…, koja nemaju opravdanu medicinsku uporabu smatra se zlouporabom.

Nesupstancijalne ovisnosti (bihevioralne/ponašajne ovisnosti) spadaju u specifičnu skupinu mentalnih i ponašajnih poremećaja te se definiraju kao ovisnosti kod kojih je isključena konzumacija psihoaktivnih supstanci, kao uzroka same ovisnosti. Kada govorimo o ovoj vrsti ovisnosti najčešće se misli na ovisnosti s područja kockanja i klađenja, ovisnosti o internetu, video igrama, pornografskim sadržajima, kupovanju i sl.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti tretmane provodi prema medicinskoj indikaciji u skladu sa suvremenim medicinskim saznanjima, uz multidisciplinarni, personalizirani i integrirani pristup korisniku, dok se preventivne aktivnosti provode na načelima univerzalne, selektivne i indicirane prevencije. Važno mjesto u radu Službe zauzima multisektorska suradnja s državnim institucijama te suradnja s nevladinim sektorom. U mjesecu borbe protiv ovisnosti Služba će organizirati razna edukativna događanja (radionice, edukacije, predavanja, tribine, Školu nepušenja, 1. Simpozij o ovisničkom ponašanju mladih „Mladi i (ne)ovisni“, dane otvorenih vrata… ), sve s ciljem podizanja svijesti o štetnosti konzumacije psihoaktivnih tvari, kao i drugih vrsta ovisnosti.                     

Loading...