Mladi ljudi razgovaraju

Mjere definiranja društvenog poduzetnika

Mladi ljudi razgovaraju

Mjere definiranja društvenog poduzetnika

Prema objašnjenju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), da bi se poduzetnik okarakterizirao kao društveni, nužna je prisutnost društveno-poduzetničkih aktivnosti tijekom cjelokupnog životnog ciklusa poslovnog subjekta.

Društveni poduzetnik:

• ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja;

• obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini;

• stvara novu vrijednost i osigurava financijsku održivost na način da u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planira ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti;

• ulaže najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja;

• odlikuje ga dobrovoljno i otvoreno članstvo te autonomija poslovanja, odnosno djelovanja;

• prati i vrednuje svoje društvene, ekonomske i okolišne učinke i utjecaj te rezultate vrednovanja koristi u planiranju svog daljnjeg poslovanja i vodi računa o njihovu poboljšanju;

• odlikuju ga demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje) odnosno odlučivanje nije isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije.

Europska unija je prepoznala značenje društvenog poduzetništva kao jednog od ključnih elementa u prevladavanju trenutačnih socijalnih i ekonomskih problema jer postojeća gospodarska snaga, a time posljedično i financijski kapaciteti državne i lokalne razine, ne uspijevaju samostalno osigurati dovoljna sredstva za zadovoljenje svih društvenih potreba.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...