Mladi ljudi razgovaraju

Načela društvenog poduzetništva

Mladi ljudi razgovaraju

Načela društvenog poduzetništva

Glavna načela društvenog poduzetništva su:
– Društveno odgovorno poslovanje
– Ekonomska demokracija
– Sudionička demokracija
– Održivi razvoj.

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja skup pozitivnih mjera ili politika koje neko poduzeće svjesno usvaja i provodi u cilju javnog interesa zajednice u kojoj djeluje. Društvena odgovornost je cilj društvenog poduzeća, dok je za privatna profitna poduzeća društvena odgovornost sredstvo kako bi njime povećala vrijednosti svojih proizvoda i usluga na tržištu. Ostvarena dobit kod društvenih poduzeća služi za postizanje društvenih i okolišnih ciljeva, a kod profitnih poduzeća društveni i okolišni ciljevi služe povećanju dobiti. Društveno odgovorno poslovanje je danas postalo sastavni dio poslovnih politika svakog većeg i ozbiljnijeg poduzeća na tržištu.

Ekonomska demokracija, odnosno industrijska demokracija je pravo zaposlenika nekog poduzeća da njime upravljaju te da sudjeluju u dobiti koju svojim radom stvaraju u tom poduzeću. Ekonomska demokracija vrlo je bitan i sastavni dio ideje društvenog poduzetništva.

Sudionička demokracija odnosi se na sudjelovanje cjelokupne zajednice (tj. građana koji imaju dionička prava) u neposrednom donošenju odluka u nekom društvenom poduzeću. Sudionička demokracija je izravan oblik odlučivanja u kojem građani neposredno sudjeluju u donošenju odluka. Društveno poduzetništvo i društvena poduzeća su vrlo bitna za daljnji razvoj prakse izravne sudioničke demokracije.

Održivi razvoj je pojam koji označava razvojni koncept zasnovan na skladnom usuglašavanju tri važna razvojna načela: tehnološkom napretku, zaštiti okoliša i sudjelovanju građana u odlučivanju. Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Održivi razvoj jest način proizvodnje i potrošnje koji vodi računa o prirodnim resursima eko-sustava unutar kojeg se ti procesi odvijaju. Pitanje je društvene odgovornosti da procesi proizvodnje i potrošnje ne ugrožavaju sposobnost obnavljanja prirodnih resursa.

Društveno odgovorno poslovanje uz ekonomsku i sudioničku demokraciju te održivi razvoj je najvažnije načelo društvenog poduzetništva koje predstavlja ključni dio ideje društvenog poduzeća.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...