Mladi ljudi razgovaraju

Najčešća sredstva ovisnosti u Hrvatskoj

Mladi ljudi razgovaraju

Najčešća sredstva ovisnosti u Hrvatskoj

NFO KAMPANJA STOP ovisnosti i neodgovornom ponašanju u sklopu programa „Mali korak, veliki pomak“

Prema analizi iz 2016. godine, kod mlađih odraslih osoba, između 15 i 34 godine, najčešće je legalno sredstvo ovisnosti u zadnjih godinu dana alkohol, koji je konzumiralo 78,9 % ispitanika, a potom duhan, koji je upotrebljavalo 44,6 % ispitanika . U svim promatranim kategorijama, kao i u dobnim skupinama, došlo je do porasta konzumacije ilegalnih droga, a najveće razlike uočavaju se u mlađoj dobnoj skupini. Najčešće korištena ilegalna droga u Hrvatskoj bila je kanabis (marihuana ili hašiš), koju je barem jednom u životu konzumiralo 19,4 % ispitanika, odnosno 31,6 % mlađih odraslih u dobi od 15 do 34 godine. Životne prevalencije uzimanja ostalih ilegalnih droga bile su znatno niže: amfetamini (3,5 %), ecstasy (3 %), kokain (2,7 %), LSD (1,7 %) i heroin (0,3 %). Životna prevalencija uzimanja „novih droga” meĐu odraslima bila je 2,7 %, a među mlađim odraslima 5,4 %, a najveća u najmlađoj dobnoj skupini (15 do 24 godine), gdje je iznosila 6,9 % . Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da u Hrvatskoj stopa ovisnika o drogama iznosi 248,3 (248,3 osoba na 100 000 stanovnika u dobi 15. do 64. godine). Čak sedam županija ima višu stopu ovisnika od hrvatskog prosjeka, u čemu prednjači Zadarska županija, zatim Istarska, Šibensko-kninska, Grad Zagreb, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska te Dubrovačko-neretvanska. Ostale županije imale su stope niže od hrvatskog prosjeka. Situacija je slična i s brojem ovisnika o opijatima, kojih je najviše u Zadarskoj županiji, slijedi Istarska, Šibensko-kninska, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Grad Zagreb te Dubrovačko-neretvanska županija. Za cijelu Hrvatsku stopa je iznosila 200,3.

Liječenje ovisnosti

Liječenje ovisnika iznimno je važno u strategiji suzbijanja zlouporabe droga, a problem ovisnosti proširuju neliječeni ovisnici tako da u svoje krugove uvlače nove uživatelje. Liječenje ovisnosti skup je medicinskih i nemedicinskih postupaka usmjerenih k bolesniku koji boluje od bolesti ovisnosti u cilju ili njegova izlječenja ili sprječavanja štete od bolesti. Najviše ovisnika liječi se izvanbolnički (u ambulantama odabranih liječnika primarne zdravstvene zaštite ili u zavodima za javno zdravstvo), a bolnički se uglavnom liječi apstinencijska kriza. Bolničko liječenje, u sklopu hrvatskoga zdravstvenog sustava, sastoji se od psihijatrijskih bolnica, odjela u općim, županijskim i kliničkim bolnicama te odjela u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Uobičajeno traje od 16 dana do tri mjeseca. Provode se programi detoksikacije, farmakoterapije i psihosocijalnog tretmana. Najviše se osoba liječi u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče i u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Terapijski se program provodi prema pravilima terapijske zajednice, radi se grupna i individualna te obiteljska terapija. Izvanbolničko liječenje omogućeno je u 21 službi za zaštitu mentalnog zdravlja te prevenciju ovisnosti pri ţupanijskim zavodima za javno zdravstvo, Savjetovalištu za prevenciju ovisnosti Poreč te poliklinici KBC-a Sestre milosrdnice. Provodi se supstitucijska terapija, psihosocijalni tretman te druge metode i postupci u skladu s potrebama korisnika. Svi oblici liječenja potpuno su besplatni za ovisnike.

Loading...