Grad Šibenik

O nama

Cilj i svrha • Vrijednosti • Gospodarska djelatnost

Grad Šibenik

O nama

Cilj i svrha • Vrijednosti • Gospodarska djelatnost

Vrijednosti kojima se bavi RECI

volonterstvo – promicanje i razvoj volonterstva, djelatnost volonterskih centara

promicanje društvene solidarnosti

razvoj civilnoga društva i lokalne zajednice

socijalno poduzetništvo – promicanje razvoja socijalnog poduzetništva

medijska kultura

strukovne udruge u kulturi i umjetnosti

zaštita prava potrošača

njegovanje zavičajnog identiteta

razvojna suradnja – demokratska tranzicija, infrastruktura

međunarodna humanitarna pomoć

međunarodna prijateljstva

odgoj i obrazovanje – razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode

razvoj ruralnih područja – edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, planiranje razvoja ruralnih područja

održivi gospodarski razvoj – razvoj društvenog kapitala, održivi turizam

socijalna pomoć i podrška – pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, pomoć i podrška nezaposlenima, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, prevencija nasilja, prevencija ovisnosti, skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi, organiziranje slobodnih aktivnosti, osobna asistencija

preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja – prevencija zaraznih bolesti, prevencija i zaštita mentalnog zdravlja. prevencija i suzbijanje ovisnosti

Cilj i svrha Centra

Razvojni europski centar inicijativa je osnovan s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja vrijednosti Europske unije, podrške mladima, društvenog poduzetništva, društveno odgovornog ponašanja i poslovanja, razvoja civilnog društva, razvoja suradnje između javnog, poslovnog i civilnog sektora, volonterstva, zaštite prirode i okoliša, socijalnih usluga usmjerenih socijalno osjetljivim skupinama, te povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Gospodarska djelatnost

savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja,
organiziranje koncerata, seminara, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i slično,
izradu elaborata i investicijskih studija,
izradu i pomoć u provedbi projekata za korištenje sredstava programa i fondova EU,
socijalne usluge savjetovanja i pomaganja,
organizaciju seminara i tečajeva,

usluge promidžbe (reklame i propagande),

usluge administracije i provedbe javne nabave,
usluge tehničke i administrativne podrške u provedbi projekata,
izradu i pomoć u provedbi projekata financiranih sredstvima iz nacionalnih i međunarodnih natječaja,
provedbu evaluacije projektnih prijedloga,
web dizajn i grafički dizajn,
izradu i održavanje web stranica,

izradu strateških planova, planova razvoja i planova održivosti,

izradu poslovnih planova i studija izvodljivosti,
marketinške usluge,
djelatnost javnog informiranja,
istraživanje i razvoj,
iznajmljivanje opreme i ustupanje imovine u vlasništvu organizacije.
Loading...