Mladi ljudi razgovaraju

Održan sajam Budi društveni poduzetnik!

Mladi ljudi razgovaraju

Održan sajam Budi društveni poduzetnik!

U prostorijama Narančaste zgrade, 15. prosinca održan je Sajam ‘Budi društveni poduzetnik’. Sajam je organizirala Udruga Razvojni europski centar inicijativa (RECI) u sklopu projekta ‘MI TO MOŽEMO’ kojeg provodi u sklopu poziva Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I. Cilj navedenoga projekta je implementacija načela društvenog poduzetništva unutar same organizacije te informiranje šire javnosti o prednostima bavljenja ovakvom vrstom poduzetništva.

Svrha Sajma je predstavljanje udruga i organizacija koje u svome radu imaju komponentu društvenog poduzetništva kao tipa poduzetništva koje ima etički integritet u smislu maksimiziranja društvene vrijednosti, a ne privatne vrijednosti i profita, kako je to slučaj kada se promatra takozvano korporativno poduzetništvo. Sudionici sajma imali su priliku neformalno razgovarati te međusobno razmjenjivati ideje i iskustva, a održano je i predavanje na temu izazova u području društvenog poduzetništva i potencijala koje društveni poduzetnici mogu ostvariti u budućnosti, koristeći svoj položaj. Na predavanju je poseban naglasak dan na sljedeće aspekte društvenog poduzetništva:

  • ostvarivanje ravnoteže društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja;
  • obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavljanje umjetničke djelatnosti kojom se ostvaruje prihod na tržištu te koja ima povoljan utjecaj na okoliš;
  • stvaranje nove vrijednosti i osiguravanje financijske održivosti na način da društveni poduzetnik u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25 posto godišnjeg prihoda planira ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti;
  • najmanje 75 posto godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti društveni poduzetnik ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja;
  • demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje);
  • praćenje i vrednovanje društvenih, ekonomskih i okolišnih učinaka od strane društvenog poduzetnika i utjecaj tih rezultata vrednovanja u planiranju njihovog daljnjeg poslovanja.

Na Sajmu su sudjelovali izlagači iz Šibensko-kninske i Zadarske županije, a protekao je u ugodnoj atmosferi i pozitivnom ozračju.

Projekt MI TO MOŽEMO provodi se u razdoblju od 17. rujna 2020. do 17. ožujka 2023. godine na području Šibensko-kninske i Zadarske županije u suradnji s partnerskom organizacijom –  Udruga mladih ‘Mladi u Europskoj uniji’.

Izvor: https://www.sibenik.in/biznis/odrzan-sajam-budi-drustveni-poduzetnik!/165448.html

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...