Mladi ljudi razgovaraju

Održana aktivnost “Mapiranje potreba mladih osoba s invaliditetom – Knin” 

Mladi ljudi razgovaraju

Održana aktivnost “Mapiranje potreba mladih osoba s invaliditetom – Knin” 

Razvojni europski centar inicijativa održao je aktivnost mapiranja potreba mladih osoba s invaliditetom koje žive na području grada Knina. Aktivnost u sklopu projekta dis(ABILITY) – Strategija Šibensko – kninske županije za mlade osobe s invaliditetom održana je 13.09.2023. godine.

Strategijom Šibensko – kninske županije za mlade osobe s invaliditetom, ne samo da se po prvi puta dobiva dokument kojim će se adresirati potrebe mladih osoba s invaliditetom na lokalnoj razini, već će kroz provedbu aktivnosti projekta same mlade osobe s invaliditetom sudjelovati u izradi Strategije.

Na mapiranju potreba u Kninu dobivena su relevantna mišljenja mladih osoba kojima su bili postavljeni setovi pitanja o:

  • kvaliteti života mladih osobe s invaliditetom,
  • obrazovanju i zapošljavanju mladih osoba s invaliditetom,
  • socijalnoj zaštiti i uključivanju mladih osoba s invaliditetom,
  • zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti mladih osoba s invaliditetom,
  • aktivnom sudjelovanju mladih osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na linku.

Projekt je financirala Europska unija iz programa Erasmus+.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...