Mladi ljudi razgovaraju

Održana završna konferencija projekta “Zajednički korak”

Mladi ljudi razgovaraju

Održana završna konferencija projekta “Zajednički korak”

Dana 30.08.2022. u narančastoj zgradi u prostorijama društvenog centra u Šibeniku održana je Završna konferencija projekta „Zajednički korak”. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi, rezultati i aktivnosti projekta sudionicima konferencije.

Povećana je socijalna uključenost i unaprijeđena kvaliteta života slijepim osobama na području Šibensko – kninske i Zadarske županije kroz uslugu videćeg pratitelja. Projektom je pružena usluga videćeg pratitelja za 6 slijepih osoba koje su nesamostalne u kretanju, a prilikom pružanja usluge vodilo se računa da se prilikom provedbe projektnih aktivnosti poštuju načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije..

Loading...