Mladi ljudi razgovaraju

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA “UKLJUČI SE – BUDI AKTIVAN/NA”

Mladi ljudi razgovaraju

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA “UKLJUČI SE – BUDI AKTIVAN/NA”

Razvojni europski centar inicijativa održao je 26.08.2021 godine Početnu konferenciju u Konjičkom klubu Kolan na temu ESF projekta „ Uključi se – budi aktivan/na „. Konferencijom se informiralo širu javnost s ciljevima i aktivnostima projekta, te projektnim aktivnostima koje će se provoditi i ciljnoj skupini kojoj su namijenjeni. Svrha je proširiti informacije o projektu , tako da se ciljna skupina mlade osobe u NEET statusu uključe u aktivnosti.
Projekt pod nazivom „ Uključi se – budi aktivan/na „ provodit će Razvojni europski centar inicijativa u partnerstvu s HZZ Područni ured Šibenik i KK Kolan kroz 24 mjeseca. Glavni cilj projekta je aktiviranje NEET osoba kroz programe obrazovanja, radionica „mekih“ vještina i podrškom osobnog razvoja osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Mjesto provedbe projekta je Šibensko-kninska županija.

Kontakt: Razvojni europski centar inicijativa
Adresa: 8. dalmatinske udarne brigade 10 , 22000 Šibenik
Kontakt: (+385) 22 333 212
E – mail: danijela.perkovic@centar-reci.hr
Detalji o projektu : https://centar-reci.hr/project/ukljuci-se-budi-aktivan-neet/
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Loading...