Mladi ljudi razgovaraju

POZIV za volontiranje – asistent u provođenju radionica – Udruga Argonauta

Mladi ljudi razgovaraju

POZIV za volontiranje – asistent u provođenju radionica – Udruga Argonauta

Argonauta je udruga te nevladina i neprofitna organizacija koju je 2005. godine osnovala grupa murterskih entuzijasta kao odgovor na rastuću potrebu za organizacijom civilnog društva koja bi se brinula o zaštiti prirode i okoliša otoka Murtera i šireg područja.
Kroz svoje dosadašnje djelovanje udruga se pokazala kao aktivni sudionik u otkrivanju, zaštiti i promociji zakopanog blaga bogate kulturno povijesne i prirodne baštine.

Udruga Argonauta traži volontera za pružanje podrške prilikom provođenja edukativnih radionica.

ASISTENT U PROVOĐENJU EDUKATIVNIH RADIONICA

Opis posla: priprema prostora i radnih materijala za potrebe održavanja radionica, pomoć u komunikaciji s djecom, fotografiranje radionica i kreiranje video materijala, promocija edukativnih radionca

Broj radnih sati: 5 – 8 sati po edukaciji

Dob: nije uvjet

Spol: nije uvjet

Vještine: komunikativnost, poznavanje teme i problematike edukacije, organizacijske vještine, digitalne kompetencije

Broj potrebnih volontera: 2

Podršku prilikom prijave za volonterske poslove pruža Ivan Sobol, koordinator volontera.

Kontakt: +385 22 333 212

Mail: ivan.sobol@centar-reci.hr

Aktivnosti se provode u sklopu projekta S.T.A.R. koji je financirala Europska unija iz programa Europske snage solidarnosti.

Loading...