Mi to možemo – društveno poduzetništvo

Logo EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

https://european-union.europa.eu/index_hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Nositelj projektaRazvojni europski centar inicijativa
Partner projekta:Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Područje provedbe projekta:Šibensko-kninska i Zadarska županija
Trajanje projekta:30 mjeseci (17.09.2020. – 17.03.2023.)
Vrijednost projekta:1.155.800,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU iz ESF-a u kunama:982.430,00 HRK
Ciljane skupine na projektu:nezaposleni, organizacije civilnoga društava, jedinice lokalne samouprave, ustanove i šira javnost.

CILJEVI PROJEKTA:

Transferiranjem djelovanja organizacije RECI prema društveno-poduzetničkim načelima započet će se s pružanjem konzultativnih usluge za izradu i provedbu projekata iz EU fondova prema lokalnim organizacijama civilnoga društva i jedinica lokalne samouprave koje nemaju dostatne kapacitete za kvalitetnu izradu i provedbu EU projekata.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Element 1: „Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti”:

 • Izrada poslovnog plana s ciljem potpune transformacije organizacije RECI u društvenog poduzetnika
 • Izrada marketinškog plana s ciljem brendiranja organizacije RECI kao društvenog poduzetnika

Element 2: „Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata I zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti”:

 • Osposobljavanje deset osoba za izradu i provedbu EU projekata, samostalnog knjigovođu/računovođu, izradu strategija razvoja, provedbu javne nabave i za voditelja prodaje
 • Edukacija deset osoba na temu Društveno odgovorno poslovanje
 • Pružanje usluga mentorstva za deset osoba kroz oblik praktičnog rada

Element 3: „Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti”:

 • Obavljanje gospodarskih djelatnosti organizacije RECI temeljenih na društveno poduzetničkim načelima.
 • Pružanje podrške lokalnim organizacijama civilnoga društava pri planiranju njihovih projekata i programa usmjerenih rješavanju problema i poteškoća u zajednici
 • Nabavka opreme potrebno za rad i provedbu gospodarskih aktivnosti u sklopu društvenog poduzetništva
 • Izrada promotivnih materijala

Element 4: „Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj”:

 • Održavanje četiri predavanja pod nazivom “Važnost društvenog poduzetništva”
 • Održavanje dvije radionice pod nazivom “Postani društveni poduzetnika”
 • Održavanje dva info sajma (info dani) pod nazivom “Budi društveni poduzetnika”
 • Sudjelovanje projektnog tima na aktivnostima koje su relevantne za društveno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj

Element V: „Promidžba i vidljivost”:

 • Održavanje početne i završne konferencije projekta
 • Izrada promidžbenih materijala (plakata, letaka i roll-up banera)
 • Izrada stručne brošure s rezultatima projekta

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Transferiranjem djelovanja organizacije RECI prema društveno-poduzetničkim načelima pružene su konzultativne usluge za izradu i provedbu projekata iz EU fondova prema lokalnim organizacijama civilnoga društva i jedinica lokalne samouprave koje nemaju dostatne kapacitete za kvalitetnu izradu i provedbu EU projekata.

KONTAKT:

Nikolina Uroda

nikolina.uroda@centar-reci.hr

+385 22 333 212

Loading...