Mi to možemo – osobna asistencija

Logo EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

https://european-union.europa.eu/index_hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Nositelj projekta Razvojni europski centar inicijativa
Partneri projekta Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko – kninske županije „Kamenčići”
Područje provedbe projekta Šibensko-kninska županija
Trajanje projekta 30 mjeseci (08.01.2020. – 08.07.2022.)
Vrijednost projekta 1.671.846,03 HRK
Iznos EU potpore 1.671.846,03 HRK

 

 

 

 

CILJEVI PROJEKTA:

 

 

Projektom „Mi to možemo“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati obične svakodnevne zadatke. Usluga se pruža za 5 osoba s invaliditetom, a sve temeljem prethodno provedene stručne procjene njihovih potreba. Kroz projekt se zaposlilo 5 nezaposlenih osoba koje također spadaju u marginalizirane skupine, a koje rade kao osobni asistenti te tako, osim pomoći samim korisnicima usluge, doprinose i svom osobnom razvoju.

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 

 

 

 

Element 1 – Pružanje usluge osobne asistencije

 

 

  • Pružena usluga osobne asistencije tijekom provedbe projekta za 5 korisnika
  • Napravljena evaluacija pružanja usluge osobne asistencije i izrađeno evaluacijsko izvješće
  • 10 polaznika prošlo edukaciju o pružanju i primanju usluge osobne asistencije (5 OA i 5 korisnika)
  • 5 OA educirano na temu komunikacijskih vještina, rješavanja sukoba, problema i izazova pri radu sa osobama s invaliditetom

 

 

 

 

Element V – Promidžba i vidljivost

 

 

  • Održana početna i završna konferencija
  • Izrađeno i distribuirano 500 letaka
  • Provedena vidljivost projekta putem web stranica i društvenih mreža

 

 

 

 

Element PM – Upravljanje projektom i administracija

 

 

  • Izrađeno 10 kvartalnih izvješća o provedbi projekta i aktivnosti istih
  • Provedeno stručno vođenje i upravljanje projektom te izrada narativnih i financijskih izvještaja od strane vanjskog stručnjaka
  • Projektni tim sudjelovao na provedbenoj radionici u Zagrebu (dvije osobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 

 

Projektom „Mi to možemo“ osigurana je usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati obične svakodnevne zadatke. Usluga je pružena za 5 osoba s invaliditetom, a sve temeljem prethodno provedene stručne procjene njihovih potreba. Kroz projekt se zaposlilo 5 nezaposlenih osoba koje također spadaju u marginalizirane skupine, a koje rade kao osobni asistenti te tako, osim pomoći samim korisnicima usluge, doprinose i svom osobnom razvoju.

 

 

KONTAKT:

 

 

Vinko Livaković

 

 

info@centar-reci.hr

 

 

+385 22 333 212

 

Loading...