Podrška za sve – zaželi

Logo EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

https://european-union.europa.eu/index_hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Nositelj projektaRazvojni europski centar inicijativa
Partneri projektaHrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik
Centar za socijalnu skrb Šibenik
Područje provedbe projektaŠibensko-kninska županija
Trajanje projekta18 mjeseci (07.07.2020. – 07.01.2022.)
Vrijednost projekta928.659,79 HRK
Iznos EU potpore928.659,79 HRK

CILJEVI PROJEKTA:

Projektom ”Podrška za sve” u trajanju od 18 mjeseci, omogućit će se zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine, koje će starijim i nemoćnim osobama (krajnjim korisnicima) s područja grada Šibenika te okolnih naselja i otoka pružati usluge pomoći u kući. Također, kroz provođenje osposobljavanja žena pripadnica ciljane skupine, omogućit će im se stjecanje znanja i alata kojima će povećati konkurentnost na tržištu rada, a samim time i svoje šanse za zapošljavanje po završetku projektnih aktivnosti.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Element 1:

  • Zaposleno (10) pripadnica ciljane skupine te pružena usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju prema najmanje 6 krajnjih korisnika u jednom mjesecu uz mogućnost isporuke paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština prema svakom krajnjem korisniku po pripadnici ciljane skupine.

Element 2:

  • Obrazovano/osposobljeno (10) pripadnica ciljane skupine uključene u projekt.

Element V:

  • Održana početna i završna konferencija projekta, ukupno 40 sudionika,
  • izrađeno i distribuirano 300 letaka u svrhu informiranja šire javnosti i povećanja vidljivosti projekta,
  • izrađeno i distribuirano 50 komada plakata za potrebe informiranja i vidljivosti projekta,
  • izrađeno 300 komada stručne brošure za potrebe širenja rezultata,
  • održana 4 info pulta na području grada Šibenika i okolice.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Projektom ”Podrška za sve” u trajanju od 18 mjeseci, omogućeno je zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine, koje su starijim i nemoćnim osobama (krajnjim korisnicima) s područja grada Šibenika te okolnih naselja i otoka pružale usluge pomoći u kući. Također, kroz provođenje osposobljavanja žena pripadnica ciljane skupine, zaposlenim ženama omogućeno je stjecanje znanja i alata kojima će povećati konkurentnost na tržištu rada, a samim time i svoje šanse za zapošljavanje po završetku projektnih aktivnosti.

KONTAKT:

Nikolina Sobol

nikolina.sobol@centar-reci.hr

+385 22 333 212

Loading...