Zajednički korak – videći pratitelj

Logo EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

https://european-union.europa.eu/index_hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Nositelj projektaRazvojni europski centar inicijativa
Područje provedbe projektaŠibensko-kninska županija
Trajanje projekta30 mjeseci (26.03.2020. – 26.09.2022.)
Vrijednost projekta498.634,00 HRK
Iznos EU potpore498.634,00 HRK

CILJEVI PROJEKTA:

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama na području Šibensko – kninske i Zadarske županije kroz uslugu videćeg pratitelja. Projektom je planirano pružati uslugu videćeg pratitelja za slijepe osobe koje su nesamostalne u kretanju s tim da će se voditi računa da se prilikom provedbe projektnih aktivnosti poštuju načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Element 1:

  • Kontinuirano pružene usluge videćeg pratitelja prema 6 korisnika
  • Završena edukacija videćeg pratitelja
  • Obavljene dvije evaluacije provedbe projekta

Element V:

  • Dizajnirano i tiskano 500 komada promotivnih letaka
  • Održana početna i završna konferencija
  • Dizajnirano i tiskano 25 promotivnih plakata

Element PM:

  • Izrađeno 10 kvartalnih izvješća o provedbi projekta
  • Provedeno stručno vođenje i upravljanje projektom
  • Projektni tim sudjelovao na provedbenoj radionici u Zagrebu

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Povećana je socijalna uključenost i unaprijeđena kvaliteta života slijepim osobama na području Šibensko – kninske i Zadarske županije kroz uslugu videćeg pratitelja. Projektom je pružena usluga videćeg pratitelja za 6 slijepih osoba koje su nesamostalne u kretanju, a prilikom pružanja usluge vodilo se računa da se prilikom provedbe projektnih aktivnosti poštuju načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

KONTAKT:

Ivan Sobol

ivan.sobol@centar-reci.hr

+385 22 333 212

Loading...