Projekt je financirala Europska unija iz programa Erasmus+
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Naziv projekta:  dis(ABILITY) - Strategija Šibensko - kninske županije za mlade osobe s invaliditetom

dis(ABILITY) - Strategija Šibensko - kninske županije za mlade osobe s invaliditetom

Ključna aktivnost:  KA154 Aktivnosti sudjelovanja mladih

KA154 Aktivnosti sudjelovanja mladih

Vrsta aktivnosti:  Aktivno sudjelovanje mladih (strukturirani dijalog)

Aktivno sudjelovanje mladih (strukturirani dijalog)

Područje provedbe:  Hrvatska - Šibenik

Hrvatska - Šibenik

Trajanje projekta:  20 mjeseci (01.01.2023. - 31.08.2024.)

20 mjeseci (01.01.2023. - 31.08.2024.)

Vrijednost projekta:  27.100,00 EUR

27.100,00 EUR

Naziv projekta:  dis(ABILITY) - Strategija Šibensko - kninske županije za mlade osobe s invaliditetom

dis(ABILITY) - Strategija Šibensko - kninske županije za mlade osobe s invaliditetom

Ključna aktivnost:  KA154 Aktivnosti sudjelovanja mladih

KA154 Aktivnosti sudjelovanja mladih

Vrsta aktivnosti:  Aktivno sudjelovanje mladih (strukturirani dijalog)

Aktivno sudjelovanje mladih (strukturirani dijalog)

Područje provedbe:  Hrvatska - Šibenik

Hrvatska - Šibenik

Trajanje projekta:  20 mjeseci (01.01.2023. - 31.08.2024.)

20 mjeseci (01.01.2023. - 31.08.2024.)

Vrijednost projekta:  27.100,00 EUR

27.100,00 EUR

CILJEVI PROJEKTA:

Glavni cilj projekta je izrada Strategije za mlade osobe s invaliditetom Šibensko-kninske županije. Navedenom Strategijom Šibensko-kninske županije ne samo da bi dobila po prvi put dokument kojim bi se adresirale potrebe mladih osoba s invaliditetom na lokalnoj razini, već bi kroz provedbu aktivnosti projekta same mlade osobe s invaliditetom sudjelovale u izradi Strategije. Cilj je da cjelokupna provedba projekta ide po principu bottom-up, od same izrade anketnog upitnika do konzultacija tijekom kojih će se formirati budući nacrt strategije. Na taj način izbjeći će se da teme budu nametnute mladim osobama s invaliditetom te se smanjuje mogućnost da Strategija ne bude u stanju odgovoriti na stvarne potrebe mladih osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Samom procedurom izrade strategije postići će se i specifični ciljevi projekta kroz uključivanje osoba s invaliditetom u njenu izradu jačati će se njihove kompetencije (sudjelovanjem u neformalnim aktivnostima), a time i njihovo aktivno građanstvo.

Online komunikacijom i provedbom aktivnosti mlade osobe s invaliditetom iz Šibensko-kninske županije bit ćete upoznati s europskim pitanjima i utjecajem europskih politika na život svih građana (kroz anketne upitnike i sudjelovanje u javnom savjetovanju). Samim dokumentom Strategije će se postaviti temelj za stvaranje poticajnog okruženja za mlade osobe s invaliditetom na lokalnoj razini u svim gradovima i općinama Šibensko-kninske županije. S nizom aktivnosti na području Šibensko-kninske županije projektom će se doprijeti do područja u kojima nikada do sada nisu bili implementirani projekti financirani Erasmus+ programom. Ocjenom da je u proteklom programskom razdoblju udio projekata financiranih
Erasmus+ programom u Šibensko-kninskoj županiji dosegnuo samo 5,22% (od čega se većina odnosi na grad Šibenik), doprinijet će se i dodatnom nacionalnom prioritetu Erasmus+ programa. Na taj će se način utjecati na smanjenje jaza između stanovnika grada Šibenika i onih s periferije Šibensko-kninske županije. Fokus cijelog projekta stavljen je na mlade osobe s invaliditetom, koje za razliku od njihovih vršnjaka koji nemaju tjelesna/mentalna oštećenja, zahtijevaju veću brigu i skrb zajednice. Realizacijom projektnog prijedloga podigla bi se razina kvalitete njihova života te ih se učinilo integrativnim dijelom zajednice. Na ovaj način oni bi nesmetano sudjelovali u društvenim aktivnostima.

Glavni cilj:
1. Osnažiti mlade osobe s invaliditetom s područja Šibensko – kninske županije i povećati stupanj njihove integracije u lokalnu zajednicu

Specifični cilj:
1. Doprinijeti strateškom promišljanju i kreiranju javnih politika za mlade osobe s invaliditetom kroz izradu Strategije za mlade osobe s invaliditetom na području Šibensko – kninske županije.

dis(ABILITY) - Strategija Šibensko - kninske županije za mlade osobe s invaliditetom

Aktivnosti projekta

Implementacijom projekta predviđena je provedba 11 aktivnosti (Početna i Završna konferencija, 3 mapiranja potreba mladih osoba s invaliditetom, 3 javne tribina i 3 okrugla stola). Početnom i završnom konferencijom šira javnost bit će upoznata s ciljevima projekta i dobrobiti za lokalnu zajednicu i mlade osobe s invaliditetom koje će iz njega proizaći. Nizom konzultacijskih aktivnosti, mlade osobe s invaliditetom iz različitih krajeva Šibensko-kninske županije imati će priliku sudjelovati u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Broj direktno involviranih sudionika na aktivnostima je minimalno 111 osoba, a ovisno o epidemiološkim mjerama moguće je involvirati i više. Također, mladi će biti uključeni u izradu Strategije i online te nam je cilj doseći minimalno 200 osoba (od ukupnog broja 1.912 mladih osoba s invaliditetom na području županije) koje će biti uključene u izradu strategije online. Sudionici će biti s različitih područja županije (gradovi, općine, ruralna područja, otoci) te različitih socio-ekonomskih profila. Bitno je naglasiti i niz aktivnosti koje će se ili su se već provele prije samog početka projekta.

dis(ABILITY) - Strategija Šibensko - kninske županije za mlade osobe s invaliditetom

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Rezultat navedenog projekta biti će izrađena Strategija za mlade osobe s invaliditetom Šibensko-kninske županije od strane Županijske skupštine. Time će se stvoriti preduvjeti za stvaranje poticajnog okruženja za mlade osobe s invaliditetom na teritoriju Šibensko-kninske županije. Također, cilj je izjednačiti prakse rada s mladim osobama s invaliditetom sjedišta županije (grad Šibenik) s periferijom tj. drugim gradovima i općinama. Manji gradovi i općine posebno u unutrašnjosti županije po prvi put će dobiti dokument temeljem kojeg si mogu odrediti smjernice za ostvarivanje potreba mladih osoba s invaliditetom. Ono na što se želi skrenuti pažnja je to da će se ovim dokumentom olakšati prilagodba različitih politika za osobe s invaliditetom na lokalnoj razini s obzirom da su potrebe specifične za područje djelovanja. Između ostalog, kao što je već navedeno, mlade osobe s invaliditetom će postati svjesnije pozitivne uloge Europske unije u životima građana te će biti poticani da sami koriste programe EU kako bi utjecali na poboljšanje životnog statusa. Time će mlade osobe s invaliditetom postati aktivnije u svojim lokalnim zajednicama

Kontakt

Loading...