Erasmus + logo

Projekt je financirala Europska unija iz programa Erasmus+
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Naziv projekta:  The Artist's Mind

The Artist's Mind

Ključna aktivnost:  KA152 Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

KA152 Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Vrsta aktivnosti:  Razmjena (mobilnost mladih)

Razmjena (mobilnost mladih)

Područje provedbe:  Španjolska - Alicante

Španjolska - Alicante

Trajanje projekta:  12 mjeseci (30.06.2022. - 29.06.2023.)

12 mjeseci (30.06.2022. - 29.06.2023.)

Broj sudionika razmjene:  30 mladih osoba i youth leadera

30 mladih osoba i youth leadera

Vrijednost projekta:  19.305,00 EUR

19.305,00 EUR

Naziv projekta:  The Artist's Mind

The Artist's Mind

Ključna aktivnost:  KA152 Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

KA152 Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Vrsta aktivnosti:  Razmjena (mobilnost mladih)

Razmjena (mobilnost mladih)

Područje provedbe:  Španjolska - Alicante

Španjolska - Alicante

Trajanje projekta:  12 mjeseci (30.06.2022. - 29.06.2023.)

12 mjeseci (30.06.2022. - 29.06.2023.)

Broj sudionika razmjene:  30 mladih osoba i youth leadera

30 mladih osoba i youth leadera

Vrijednost projekta:  19.305,00 EUR

19.305,00 EUR

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je razviti prilike za mlade koji kroz aktivnosti uokvirene neformalnim obrazovanjem omogućuje interakciju heterogene skupine mladih iz različitih stvarnosti, stvarajući siguran i ugodan dijalog, koji zauzvrat omogućuje njihovo osnaživanje kroz aktivno sudjelovanje, obuku različitih društvenih vještina i povećanu svijest, a sve s mentalnim zdravljem i psihološkom dobrobiti kao središnjom temom.

The Artist's Mind

Aktivnosti projekta

Aktivnosti kojima će se težiti ovom cilju inovativne i kreativne aktivnosti provjerene na području inkluzije koje mladima omogućuju izražavanje osjećaja, mišljenja, ideja i vrijednosti,a bit će usmjerene na jačanje njihove sposobnosti reguliranja vlastitih emocija, promicanje alternativa rizičnim ponašanjima, razvijanje otpornosti u teškim situacijama ili nedaćama te promicanje povoljnog društvenog okruženja i društvenih mreža. Osim toga, umjetničke aktivnosti u projekt su implementirane jer predstavljaju način poticanja kreativnosti i prilagodljivosti kod mladih ljudi, olakšavanja samospoznaje i rušenja jezičnih i međukulturalnih barijera sa sljedećim ciljevima:

  • olakšati stvaranje prostora za konstruktivan dijalog u kojem mladi ljudi mogu govoriti o konceptima vezanim uz mentalno zdravlje i psihološku dobrobit iz različitih perspektiva,
  • analizirati različite implikacije i čimbenike vezane uz ovu dimenziju, kao i njezine implikacije kako bi mogli povećati razinu svijesti o tim činjenicama,
  • promicati sudjelovanje i aktivno građanstvo u pogledu promicanja mentalnog zdravlja,
  • analizirati i trenirati stavove, alate i socijalne vještine koje su povezane i mogu doprinijeti boljem stanju mentalnog zdravlja u borbi protiv stigmatizacije i diskriminirajućih ponašanja i stavova,
  • odabrati i na kreativan način poraditi na socijalnim vještinama kao što su komunikacija, rješavanje sukoba, asertivnost ili emocionalna inteligencija koje pridonose većem psihičkom blagostanju i služe kao zaštita od mogućih čimbenika rizika.

The Artist's Mind

Kontakt

Loading...