Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Naziv projekta:  ESF Uključi se - budi aktivan/na! – NEET

ESF Uključi se - budi aktivan/na! – NEET

Nositelj projekta:  Razvojni europski centar inicijativa

Razvojni europski centar inicijativa

Partneri projekta:  Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik

Konjički klub Kolan

Područje provedbe:  Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija

Trajanje projekta:  (24 mjeseca) 06.07.2021. – 06.07.2023.

(24 mjeseca) 06.07.2021. – 06.07.2023.

Vrijednost projekta:  1.310.400,00 HRK

1.310.400,00 HRK

Iznos EU potpore:  1.310.400,00 HRK

1.310.400,00 HRK

Naziv projekta:  ESF Uključi se - budi aktivan/na! – NEET

ESF Uključi se - budi aktivan/na! – NEET

Nositelj projekta:  Razvojni europski centar inicijativa

Razvojni europski centar inicijativa

Partneri projekta:  Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik

Konjički klub Kolan

Područje provedbe:  Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija

Trajanje projekta:  (24 mjeseca) 06.07.2021. – 06.07.2023.

(24 mjeseca) 06.07.2021. – 06.07.2023.

Vrijednost projekta:  1.310.400,00 HRK

1.310.400,00 HRK

Iznos EU potpore:  1.310.400,00 HRK

1.310.400,00 HRK

CILJEVI PROJEKTA:

Projekt pod nazivom „Uključi se – budi aktivan/na!“ provodit će Razvojni europski centar inicijativa u partnerstvu s HZZ Područni ured Šibenik i KK Kolan kroz 24 mjeseca. Glavni cilj projekta je aktiviranjem NEET osoba kroz programe obrazovanja, radionica „mekih“ vještina i podrškom osobnog razvoja osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Tekst Uključi se - budi aktivan/na! - NEET

Aktivnosti projekta

Element 1:

 • Uspostavljen mobilni tim (2 člana) i 12 osoba uključeno u aktivnosti mobilnog tima
 • Provedene radionice ’’mekih’’ vještina Budi kreativan, Izrazi se i Vještina komuniciranja
 • Provedeno 6 sportskih programa natjecanja u sklopu Farme Happy horse Šibenik
 • Provedeno 6 radionica I ti si važan/na
 • Osigurani radni materijali (zadaće, kemijske olovke, USB stickovi i sl.) za 12 korisnika radionica te troškovi putovanja do aktivnosti od mjesta stanovanja

Element 2:

 • Izrađeni planovi aktivnosti za 12 pripadnika NEET skupine koji su uključeni u projektne aktivnosti
 • Osigurana usluga mentorstva za 12 korisnika projekta, prilagođen sadržaj usluge osobama s invaliditetom (osiguran odgovarajući kanal komunikacije)
 • Vođeni dnevnici rada mentora za svakog korisnika pojedinačno
 • Pružene usluge savjetovanja za 12 korisnika
 • Osigurani radni materijali (zadaće, kemijske olovke, USB stickovi i sl.) za korisnike usluga te troškovi putovanja do aktivnosti od mjesta stanovanja

Element 3:

 • 12 osoba u NEET statusu završilo verificirane programa obrazovanja
 • Provedene radionice Budi poduzetan i Ostvari poduzetničku ideju
 • Održane 2 radionice Asertivnost
 • Održane 2 radionice Priprema za zapošljavanje
 • Informirano 12 korisnika o kretanjima na tržištu rada te o mogućnostima korištenja alata za traženje posla te pravilnog pisanje životopisa (u suradnji sa CISOK-om Šibenik)

Element V:

 • Održana početna i završna konferencija
 • Izrađeni promotivni materijali: 50 plakata, 100 letaka, 1 roll-up banner, 50 USB stickova te 50 majica
 • Izrađen video uradak u trajanju od cca 10 min. sa rezultatima projekta
 • Nadograđena web stranica sa ciljem promocije projekta,

Element PM:

 • Zaposlen voditelj projekta
 • Održano 6 partnerskih sastanaka
 • Odobreno 8 Zahtjeva za nadoknadom sredstava

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Projekt pod nazivom „Uključi se – budi aktivan/na!“ provodit će Razvojni europski centar inicijativa u partnerstvu s HZZ Područni ured Šibenik i KK Kolan kroz 24 mjeseca. Glavni cilj projekta je aktiviranjem NEET osoba kroz programe obrazovanja, radionica „mekih“ vještina i podrškom osobnog razvoja osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Kontakt

Danijela Perković

Loading...