europske-snage-solidarnosti
agencija-za-mobilnost-i-programe-eu
financira-eu
europske-snage-solidarnosti
agencija-za-mobilnost-i-programe-eu
financira-eu

Projekt je financirala Europska unija iz programa Europske snage solidarnosti.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Naziv projekta:  Solidarity Thrive Awareness and Responsability

Solidarity Thrive Awareness and Responsability

Nositelj projekta:  Razvojni europski centar inicijativa

Razvojni europski centar inicijativa

Područje provedbe:  Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija

Trajanje projekta:  16 mjeseci (01.01.2021. – 30.04.2022.)

16 mjeseci (01.01.2021. – 30.04.2022.)

Vrijednost projekta:  6.245,00 EUR

6.245,00 EUR

Naziv projekta:  Solidarity Thrive Awareness and Responsability

Solidarity Thrive Awareness and Responsability

Nositelj projekta:  Razvojni europski centar inicijativa

Razvojni europski centar inicijativa

Područje provedbe:  Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija

Trajanje projekta:  16 mjeseci (01.01.2021. – 30.04.2022.)

16 mjeseci (01.01.2021. – 30.04.2022.)

Vrijednost projekta:  6.245,00 EUR

6.245,00 EUR

CILJEVI PROJEKTA:

Razvojni europski centar inicijativa proveo je projekt s ciljem zapošljavanja jedne mlade osobe od 18 do 30 godina u periodu od godinu dana.

Poželjno je bilo, ali ne i uvjet, da osoba ima iskustva u provedbi volonterskih aktivnosti. Također, mladu osobu se dodatno osposobilo za koordinaciju volontera i po završetku projekta financiranog programom Europskih snaga solidarnosti.

Volonteri S.T.A.R. projekta

Aktivnosti projekta

AKTIVNOSTI I OSTVARENI REZULTATI PROJEKTA:

Tokom perioda od godinu dana mlada zaposlena osoba je obavljala sljedeće zadatke:

  • Osmišljavanje novih volonterskih programa – tijekom provedbe projekta zaposlenik je sukladno potrebama naše udruge razvijao volonterski program koji je po završetku projekta usvojen od strane upravljačkog tijela udruge i objavljen je na službenim stranicama udruge (https://centar-reci.hr/o-nama/dokumenti/).

 

  • Rad na bazi volontera i unaprjeđenje iste – s obzirom da ostali zaposlenici udruge nisu imali dostupne vremenske kapacitete zbog preopterećenja drugim radnim zadacima baza volontera naše udruge je bila jako loša i nismo imali dovoljno kapaciteta zbog čega je ovaj zadatak dodijeljen sudioniku projekta. Sudionik je osmislio online bazu volontera koji se lako prijavljuju putem poveznice dostupne na našoj web stranici koja se kasnije sumira u excel tablicu sukladno preferencijama volontera i vremenskom dostupnošću za sudjelovanje u volonterskim aktivnostima. Navedena tablica učitana je na OneDrive servis udruge i dostupna je svim zaposlenicima naše udruge koji u bilo kojem trenutku mogu pristupiti bazi i kontaktirati volontere ukoliko im trebaju za njihove aktivnosti, a koordinator volontera u tom trenutku nije dostupan. Također, baza omogućava samom koordinatoru volontera brz i efikasan pregled i spajanje volontera s drugim udrugama ili uključivanje volontera u aktivnosti naše udruge.

 

  • Praćenje zadovoljstva volontera – za sve volontere uključene u aktivnosti naše udruge sudionik projekta je osmislio jednostavan alat vođenja dnevnika aktivnosti u kojima su vidljivi njihovi sati rada, radni zadaci i zadovoljstvo sukladno očekivanjima koja su postavili prilikom uključivanja u samu aktivnost. Ovaj dokument je sudionik projekta podijelio i s drugim udrugama kako bi im olakšao praćenje zadovoljstva volontera i lakše izvještavanje o volonterskim satima prema nadležnom Ministarstvu. Također, sudionik projekta je nakon pripremljenog godišnjeg izvješća o volontiranju za 2021. godine samostalno izradio potvrde o volontiranju i iste dodijelio volonterima što je dodatno doprinijelo zadovoljstvu volontera jer se njihov rad evidentirao službenim pisanim putem.

 

  • Evidencija sati volontera – na temelju vođenih dnevnika sudionik projekta na početku svakog mjeseca prikupljao je dnevnike volontera iz prethodnog mjeseca i iz istih prenosio ostvarene volonterske sate u excel tablicu formiranu na temelju podataka koji se inače traže u volonterskom izvješću. Evidencija koju je vodio tijekom 2021. iskorištena je prilikom pisanja izvješća o volontiranju za 2021. godinu što je udruzi i sudioniku projekta olakšalo, pojednostavnilo i ubrzalo proces volontiranja.

 

  • Prikupljanje podataka o potrebama za volonterima – sudionik projekta je podatke prikupljao u dva segmenta: a) Potrebe u lokalnoj zajednici izražene od strane korisnika udruge – sudionik projekta je osobnim odlascima i telefonskim putem od korisnika udruge i zaposlenika udruge prikupljao informacije o njihovim potrebama koje se mogu zadovoljiti angažiranjem volontera na temelju kojih je definirao volonterska mjesta i putem kampanje regrutirao volontere (ukupno je za potrebe korisnika naše udruge regrutirao 7 volontera koji kontinuirano pružaju podršku korisnicima i djelatnicima udruge; 5 volontera je iz lokalne zajednice, dok je 2 volontera iz inozemstva i aktivno djeluju kroz program ESS kao dugoročni volonteri). Osim navedenog tijekom kampanja sudionik projekta je motivirao 5 mladih osoba na prijavu i provedbu projekta solidarnosti u sklopu ESS poziva za neformalne skupine koje aktivno rade s osobama u NEET statusu. b) Potrebe u lokalnoj zajednici izražene od strane udruga koje djeluju u Šibensko – kninskoj županiji – sudionik projekta je osobnim odlascima i telefonskim putem od članova različitih udruga prikupljao informacije o njihovim potrebama koje se mogu zadovoljiti angažiranjem volontera na temelju kojih je definirao volonterska mjesta i putem objava na službenim stranicama udruge te putem kampanje regrutirao volontere (ukupno je za potrebe drugih udruga regrutirao 45 volontera koji kontinuirano pružaju podršku u radu udruga).

 

  • Promocija volonterskih programa (online i offline) – sudionik projekta je proveo kampanju promocije volonterskih programa sukladno potrebama naše udruge i drugih udruga kojima je pružao podršku. Rezultat ovih aktivnosti je 45 aktivnih volontera u drugim udrugama, 7 aktivnih volontera u našoj udruzi, 1 neformalna skupina od 5 mladih u našoj udruzi, te 1 neformalna skupina od 5 mladih u udruzi koja je koristila podršku našeg sudionika projekta. a) Online promocija – sudionik je putem službenih stranica naše udruge objavljivao različite pozive za volontere potrebne našoj udruzi i drugim udrugama koje su koristile njegovu podršku. b) Offline promocija – sudionik je kroz kampanju provodio regrutiranje volontera i informiranje o volonterskim pozicijama unutar različitih udruga, te ih motivirao na samostalno uključivanje i osmišljavanje različitih projekata, pogotovo u sklopu ESS programa.

Volonteri S.T.A.R. projekta

Kontakt

Ivan Sobol

Loading...