Mladi ljudi razgovaraju

Promocija projektnih aktivnosti i društvenog poduzetništva putem Info pulta

Mladi ljudi razgovaraju

Promocija projektnih aktivnosti i društvenog poduzetništva putem Info pulta

Dana 08.06.2021. godine održan je Info pult ispred prostora Udruge RECI na adresi Ulica 8. dalmatinske udarne brigade 10, 22 000 Šibenik. Cilj održavanja Info pulta bio je zainteresirane sugrađane i sugrađanke pobliže upoznati s projektom MI TO MOŽEMO i projektnim aktivnostima te im pojasniti i što je društveno poduzetništvo.

Prvi oblici društvenog poduzeća javljaju u SAD-u i Kanadi, a krajem 70-ih godina i u Velikoj Britaniji.
Potencijal je društvenih poduzeća prepoznala i šira javnost te vlade određenih zemalja. Europska unija formirala je programe i strategije vezane uz razvoj društvenog poduzetništva, dok su u SAD-u različite zaklade i fundacije zaslužne za širenje koncepta društvenih poduzeća. Razvoj društvenog poduzetništva ulazi u razvojne strategije i javne politike u sve većem broju zemalja, a dolazi i do potrebe za oblikovanjem pravnog oblika i posebne legislative koja regulira društveno poduzetništvo.
Poslovanje društvenih poduzeća usmjereno je na ostvarivanje određenoga društvenog cilja koji rezultira općim dobrom za cjelokupnu zajednicu.
Društveno poduzetništvo temelji se na tri vrijednosti: profit, društvo i okoliš. Društveno poduzetništvo postaje prihvatljiviji model poslovanja 21. stoljeća. Društveno poduzeće može promijeniti trenutnu ekonomiju na bolje jer počiva na pravednosti, demokraciji, društvenoj i ekološkoj odgovornosti te posluje na tržištu profitnih poduzeća na temelju zakona ponuda i potražnje, ali istovremeno nema privatnog bogaćenja.
Većinu onoga što se u Republici Hrvatskoj smatra dobrim primjerima društvenog poduzetništva pokrenule su upravo organizacije civilnoga društva.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...