Mladi ljudi razgovaraju

Radionica “Postani društveni poduzetnik”

Mladi ljudi razgovaraju

Radionica “Postani društveni poduzetnik”

Radionica “Postani društveni poduzetnik” u sklopu projekta: MI TO MOŽEMO, UP.02.3.1.03.0005

Da bi se educirali predstavnici OCD-a, tvrtki, javnih ustanove i JLS-a kako da svoje poslovanje transformiraju u društveno poduzetništvo, održana je radionica „Postani društveni poduzetnik“ u trajanju od 2 dana (7. i 8.10.2021 godine) u Šibeniku, na adresi Prilaz tvornici 41 – Narančasta zgrada.
Sudionici radionice su dobili uvid u sami pojam društvenog poduzetništva, zatim o pravnim aspektima društvenog poduzetništva, modelima transformacije poslovanja u društveno poduzetništvo, potporama i natječajima za društvene poduzetnike. Navedeni su im primjeri društvenih poduzetnika u RH te budućnost društvenog poduzetništva.
Jedan od glavnih problema je taj što Republika Hrvatska nema izgrađen institucionalni okvir za pružanje potpore djelovanju i razvoju društvenog poduzetništva. Razlog za to je nedovoljna definiranost zakonodavnog okvira, ali i široko tumačenje i shvaćanje pojmova društvenog poduzetništva i društvenih poduzeća, kako u teoriji tako i u praksi.
Društveno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj nije regulirano zasebnim zakonom, već je integrirano u pozitivno zakonodavstvo: Zakonu o udrugama, Zakonu o zadrugama, Zakonu o zakladama i fundacijama, Zakonu o ustanovama i Zakonu o trgovačkim društvima.
Društveno poduzetništvo u RH se usko, i često isključivo, veže uz organizacije civilnog društva, i to najčešće upravo udruge.
U Hrvatskoj je društveno poduzetništvo prepoznato od dijela dionika kao važan oblik djelovanja u zajednici radi utjecanja na rješavanje gospodarskih, društvenih i ekoloških problema i potreba. Pojava sve većeg broja društveno poduzetničkih inicijativa ukazuje na potrebu daljnjeg unaprjeđenja zakonodavnog okvira, ali i izgradnju sustava potpore i institucionalnog okvira.

Neki od najpoznatijih primjera društvenih poduzetnika u RH su: ACT grupa iz Čakovca, HEDONA d.o.o., Socijalna zdruga Humana Nova, Udruga za kreativni razvoj-Slap, Socijalna zadruga NEOS.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...