Mladi ljudi razgovaraju

Rizična ponašanja kod mladih osoba

Mladi ljudi razgovaraju

Rizična ponašanja kod mladih osoba

Info kampanja STOP ovisnosti i neodgovornom ponašanju
Program „MALI KORAK, VELIKI POMAK“

Brojne situacije kojima su djeca kontinuirano izložena u obitelji i izvan nje (nepovoljni utjecaj sredine, psihosocijalni stresori) mogu mlade “pretvarati” u osobe rizičnog životnog stila (konzumacije alkohola, opijata, bježanje iz škole, rizična spolna ponašanja i dr). Takva ponašanja predstavljaju razvojne rizike za djecu i mlade, ali i za druge osobe iz njihove sredine. Termin „djeca i mladi u riziku“ u znanstveno-stručnoj literaturi koristi se uglavnom kao „univerzalni“ termin za osobe koje tijekom djetinjstva i adolescencije iskazuju različite obiteljske, zdravstvene, emocionalne, odgojno-obrazovne probleme ili neke oblike poremećaja ponašanja i ličnosti .
Po načinu izražavanja, agresivni postupci prema vršnjacima mogu biti:

  • direktni (otvoreni), koji se dijele na fizičke (udaranje, uništavanje stvari) ili verbalne (vikanje, nazivanje pogrdnim imenima, prijetnje i sl.);
  • te indirektni (prikriveni) agresivni postupci kojima je cilj namjerno nanošenje štete ili boli drugima, a da pritom agresor ne bude primijećen čime se izbjegava moguća osveta i socijalna.

Indirektni oblik uključuje različite strategije: širenje glasina, ogovaranje, izmišljanje ružnih, neistinitih priča, otkrivanje tajni, isključivanje, izoliranje, a radi uništavanja bliskih veza ili odnosa te osjećaja prihvaćanja, pripadanja ili uključenosti napadnute osobe.Njihovom porastu i brzom širenju danas pridonosi i moderna komunikacijska tehnologija: blogovi, forumi, društvene mreže i sl. Prema službenim podacima zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih ustanova te izvještaja policije, spektar rizičnih ponašanja djece i mladih proširuje se na neka „nova“, primjerice –politoksikomaniju (kombiniranje različitih psihoaktivnih tvari i alkohola); brzo opijanje „bringe drinking“; „hook up“ kulturu (seksualni odnos sa što većim brojem partnera); noćne utrke i rizične vožnje motornim vozilima; iskakanja i uskakanja u jureća vozila; patološka ponašanja i psiho-somatske probleme (depresija, anksioznost i dr.); poremećaje spavanja, probleme ishrane (anoreksija, bulimija); dugotrajna noćna izbivanja i druga rizična ponašanja.


U kategoriju rizičnih ponašanja stručnjaci ubrajaju:

  • napuštanje škole
  • zloupotrebu droga
  • maloljetničku delinkvenciju i samoubistva mladih
  • maloljetničke trudnoće

Definicije rizičnih ponašanja su usmjerene ka identificiranju mladih ljudi koji su u riziku za dosezanje razvoja u smislu odgovorne odraslosti. Stoga je nužno rješavanje problema, konstantan i uporan razgovor s mladima, ukazivanje na problematiku, traženje pomoći od strane stručnih osoba kako bi se mlada osoba uz punu podršku obitelji i okoline vratila na pravi životni put.

Loading...