Mladi ljudi razgovaraju

Spriječavanje ovisnosti – kako škola može pomoći u prevenciji ovisnosti?

Mladi ljudi razgovaraju

Spriječavanje ovisnosti – kako škola može pomoći u prevenciji ovisnosti?

STOP ovisnosti i neodgovornom ponašanju!

Program: „Mali korak, veliki pomak“

Spriječavanje ovisnosti – kako škola može pomoći u prevenciji ovisnosti?

Prevencija ovisnosti uključuje skup mjera i postupaka usmjerenih ranom otkrivanju znakova koji upućuju na elemente ovisničkog ponašanja i osmišljavanje osnaživanja kapaciteta pojedinaca, njihovih obitelji te stručnih osoba i nadležnih tijela u donošenju pozitivnih odluka i smanjivanju štete zbog donesenih negativnih odluka. Koncept ovisnosti polazi od činjenice kako pojedinci ne započinju sa zlouporabom štetnih sredstava i/ili sredstava ovisnosti isključivo zbog svojih individualnih osobina, već i zbog socijalnog konteksta u kojemu žive i koji kroz složenu mrežu socijalnih odnosa i socijalnih pritisaka kataliziraju sklonost prema uzimanju, pretjeranom uzimanju ili zlouporabi štetnih tvari.
Od svih institucija društvene zajednice, školski sustav ima najviše mogućnosti da kroz primarnu prevenciju unaprijedi nacionalni standard zaštite djece i mladeži od svih oblika rizičnog ponašanja pa tako i od onih koja mogu dovesti do stanja ovisnosti. Da bi prevencija bila uspješna, potrebno je kontinuirano, integrirano u odgojno-obrazovni proces (kao dio plana i programa svake škole), provoditi mjere koje su temeljem znanstvenih istraživanja potvrđene kao učinkovite. 

CILJEVI

Najvažniji cilj je unaprijediti zaštitu zdravlja učenika te smanjiti interes za sredstva ovisnosti. Razviti odlučan stav protiv pušenja, alkohola i droga kao sredstava ovisnosti opasnih po zdravlje mladih. Razviti zdrave životne navike Osposobiti učenika za samopomoć i samozaštitu Učenik sa jakim samopouzdanjem, kojim de se lakše suprotstavljati negativnim izazovima Bolja suradnja roditelja sa školom Organiziranije slobodno vrijeme učenika Različita ponuda izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

ZADAĆE

Raditi na jačanju osobnosti i samopouzdanju Ponuditi djeci primjere zdravog načina života – kao mogućnost budućeg izbora u životu Upoznati učenike sa životnim rizicima, da ih znaju izbjegavati i oduprijeti im se tijekom života Razvijati svijest o društveno prihvatljivim normama ponašanja Upoznati učenike sa vrstama i posljedicama ovisnosti Razvijanje životnih i komunikacijskih vještina potrebnih za uspješno funkcioniranje u društvu Razvijanje međusobne tolerancije, poštivanje razlika i suradnje između učenika Omogućiti djetetu stvaranje pozitivne slike o sebi i razvijanje svijesti o vlastitim sposobnostima Pomoć u unapređenju roditeljskih vještina kod odgoja djece Razgovor s učiteljima u školi o problemima djece te pronalaženju adekvatnih rješenja Učenicima ponuditi različite oblike izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti Integrirati teme prevencije ovisnosti u sate redovite nastave, posebno na satove razrednika.

Loading...