Mladi ljudi razgovaraju

Što kažu volonteri – Udruga gluhih i nagluhih Šibensko – kninske županije

Mladi ljudi razgovaraju

Što kažu volonteri – Udruga gluhih i nagluhih Šibensko – kninske županije

Udruga Gluhih i nagluhih Šibensko – kninske županije u travnju 2021. godine tražila volontera na radnom mjestu tumač znakovnog jezika i administratora gdje je uz pomoć Koordinatora volontera Ivana Sobola uspjela naći volonterku Mateju Pauk koja nam je u razgovoru rekla kako joj je drago što su je kontaktirali za volontiranje u udruzi gluhih i nagluhih, uz prethodno znanje znakovnog jezika, Mateja je uspjela, kako kaže, spojiti ugodno s korisnik, te na taj način pomoći udruzi i njenim korisnicima, uz tumačenje znakovnog jezika Mateja im je pomagala i u administrativnom djelu posla, kaže kako joj je drago da je uspjela olakšati barem malo zaposlenicima udruge.

Podrška volonterima je pružena u sklopu projekta S.T.A.R. koji financira Europska unija kroz program Europske snage solidarnosti.

Loading...