Projekt “NEET do posla”

Projekt “NEET do posla”

Projekt “NEET do posla” se provodi kroz vremenski period od 8 mjeseci na području Šibensko – kninske županije. Ciljna skupina projekta su mlade osobe u dobi od 15 – 29 godina s područja Šibensko – kninske županije koje se nalaze u NEET statusu. Projektom je planirana...
Loading...