Mladi ljudi razgovaraju

Uspješno proveden projekt “NEET do posla”

Mladi ljudi razgovaraju

Uspješno proveden projekt “NEET do posla”

Projekt „NEET do posla“ provodio se 8 mjeseci na području Šibensko – kninske županije. Ciljna skupina uključena u projekt su mlade osobe u dobi od 15 – 29 godina s područja Šibensko – kninske županije koje su u NEET statusu. Projektom je provedeno 6 radionica koje su rezultirale uključivanjem mladih osoba, podizanjem razine samopouzdanja, razvijanjem organizacijskih, prezentacijskih i komunikacijskih vještina osoba u NEET statusu, upoznavanjem s tržištem rada, procesom traženja posla, pravilnim pisanjem životopisa i razvojem poduzetničkih ideja. Provedba radionica i osnaživanje mladih osoba u NEET statusu su povećale šanse za povratak u sustav obrazovanja i/ili na tržište rada.

Provedene radionice:

  • Radionica „Kreativna NEET“ – svrha provedbe radionice je razvoj kreativnosti sa ciljem smanjenja socijalne isključenosti.
  • Radionica „Poslovna komunikacija“ – svrha provedbe radionice je razvoj organizacijskih, prezentacijskih i komunikacijskih vještina u poslovnom svijetu.
  • Radionica „Izrazi se“ – svrha provedbe radionice je osnaživanje i podizanje razine samopoštovanja.
  • Radionica „Ja poduzetnik“ – svrha provedbe radionice je razvoj poduzetničkih vještina i poduzetničke ideje.
  • Radionica „Zajedno do posla“ – svrha provedbe radionice je upoznavanje s procesom i alatima za traženje posla, te pravilnim zauzimanjem za sebe u poslovnom svijetu.
  • Radionica „Moj životopis“ – svrha provedbe radionice je naučit sudionike kako na pravilan način napisat životopis, te izrada istog.

U svrhu promocije projekta, informiranja šire javnosti o projektu, projektnim aktivnostima i privlačenja mladih osoba u NEET statusu izrađeni su promotivni materijali, te je vršena promocija na web stranici Razvojnog europskog centra inicijativa. Ciljanoj skupini su osigurane stručne i relevantne informacije o mogućnostima izlaska iz NEET statusa kroz provedbu 6 radionica za neformalno obrazovanje, te povratak na tržište rada. Projektom je potaknuta inkluzija i jednake mogućnosti za NEET osobe, jer su pripadnicima ciljane skupine s područja Šibensko – kninske županije osigurani sadržaji koji specifično ciljaju skupinu kojoj pripadaju.

Loading...