Mladi ljudi razgovaraju

Začeci ideje društvenog poduzetništva

Mladi ljudi razgovaraju

Začeci ideje društvenog poduzetništva

Društveno poduzetništvo kao koncept postalo je popularno sredinom 20. stoljeća s knjigom H.Bowena (1953.) „Društvena odgovornost poduzeća“, a ideja kao takva se pojavljuje nekoliko stoljeća unazad, unutar tradicije vjerskih organizacija bratstva i sestrinstva, zadružni pokret i dobrotvornih pothvata.
Neposredno nakon engleskog građanskog rata i revolucije (17. stoljeće) pojavljuju se prvi zadružni oblici i začeci ideje društvenog poduzetništva. Osiromašeni seljaci organizirali su se u skupinu „Kopača“ (eng. Diggers) te preuzimaju općinsku zemlju koju počinju zajednički obrađivati. Kopači su pokušali reformirati postojeći društveni poredak agrarnim načinom života na temelju svojih ideja o stvaranju malih, ravnopravnih ruralnih zajednica. Pokret Kopača predstavlja jedan od prvih pokušaja zadružnog djelovanja. Kopači su iza sebe ostavili ideju organiziranja pojedinaca u grupe koje povezuju društvene i ekonomske aktivnosti, djeluju po načelu jedna osoba jedan glas i ravnopravno raspodjeljuju raspoloživo bogatstvo.

Pokret za industrijsko zajedničko vlasništvo (ICOM) 1978. godine uspostavlja i definira koncept te osnovnu strukturu društvenih poduzeća. Novi se koncept temeljio na osnovnim pravilima zadrugarstva i zajedničkog vlasništva poduzeća, pri čemu je svaki član imao jedan poslovni udio i time jedan glas u upravljanju poduzećem.
ICOM je britanska nacionalna krovna organizacija za radničke zadruge, osnovana 1971. godine. Radila je na povećanju broja radničkih zadruga u zemlji. ICOM se 2001. godine spojio sa Zadružnom unijom i osnovao zadrugu UK.
Društveno poduzetništvo je u isto vrijeme evolucijski i revolucionarni fenomen. Razvija se kroz stoljeća kao hibridna organizacija između profitnih tvrtki i neprofitnih subjekata, ali u isto vrijeme nudi inovativan pristup i ideju u stvaranju dodatne vrijednosti za sve: potrošače, vlasnike poduzeća i društva u cjelini. Društveno poduzetništvo ima za cilj maksimizirati koristi za sve uključene dionike. Njegovi principi, metode i organizacijski modeli nastavljaju se razvijati održavajući razvoj tehnologije i baveći se sve većom skupinom ljudi, društvenim i ekološkim izazovima.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...