Mladi ljudi razgovaraju

Započela provedba projekta Neetwork for Education, Encouraging and Transformation YOUTH (NEET YOUTH)

Mladi ljudi razgovaraju

Započela provedba projekta Neetwork for Education, Encouraging and Transformation YOUTH (NEET YOUTH)

Neformalna skupina 5 mladih osoba započela je s provedbom projekta NEET YOUTH koji financira Europska unija kroz program Europske snage solidarnosti.

Ciljna skupina ovog projekta su mlade osobe u NEET (Not in Education, Employment, or Training) statusu na području Grada Šibenika, te ruralnih i slabije razvijenih mjesta u okolici jer predstavljaju jednu od posebno marginaliziranih i ranjivih skupina.

Mladim osobama u NEET statusu naša skupina mladih pružat će godinu dana stručne i relevantne informacije o mogućnostima izlaska iz NEET statusa kroz provedbu 22 aktivnosti na temu mogućnosti za formalno i neformalno obrazovanje, te povratak na tržište rada. Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u naše aktivnosti:

 • Istraživanje „Meet NEET “
 • Okrugli stol „Što me čini NEET-ovcem “
 • Radionica „Moj talent i NEET status “
 • Info kampanja „Net for NEET “
 • Intervju „Nekad sam bio NEET “
 • Radionica „NEET cup “
 • Radionica „NEET nije granica “
 • Edukacija „N – Kako se aktivirati “
 • Edukacija „E – Kako pronaći posao nakon dugog izbivanja sa tržišta rada “
 • Edukacija „E – Želim li biti dio redovnog sustava školovanja “
 • Edukacija „T– Kako se mogu osnažiti neformalnim obrazovanjem “
 • Izrada brošure „One way Street – NEET“

Projekt financira Europska unija kroz program Europske snage solidarnosti. Sadržaj poziva i aktivnosti isključiva je odgovornost organizatora i ne predstavlja stavove Europske komisije.

Loading...