Mladi ljudi razgovaraju

Zeleno poduzetništvo

Mladi ljudi razgovaraju

Zeleno poduzetništvo

S obzirom na to da zagađenje okoliša šteti ne samo ljudima već i svim ostalim živim organizmima na Zemlji, a uz to je dugotrajni, a često i nepovratni štetni utjecaj na dobrobit okoliša, razvile su se razni načini s kojima se pokušava smanjiti zagađenost djelomično i u potpunosti. Jedan od tih načina je i Zeleno poduzetništvo.

Ubrzani način života i ekološki problemi sve su veći izazovi modernog društva. Zagađenje prirode, iscrpljivanje neobnovljivih izvora energije, globalno zatopljenje samo su neki od niza problema s kojima se svakodnevno susrećemo. Svi ti problemi postaju sve izraženiji i dobivaju sve veću pozornost javnosti. Iz tih razloga polako dolazi do pozitivnih ekoloških promjena i javlja se sve veća svijest kod ljudi po pitanju zaštite okoliša. Drugim riječima stvara se segment ekološki odgovornih potrošača. Zeleno poduzetništvo bitan je koncept koji može pridonijeti boljitku ekološkog stanja svijeta, ali i samoga društva. Kako je svrha zelenog poduzetništva zaštita zdravlja i života ljudi, očuvanje prirode i okoliša, te zaštita potrošača, razvoj takvog oblika poduzetništva trebao bi biti od strateške važnosti svima.

Dalmatinska obala, sa svojom iznimnom biološkom, krajobraznom i kulturnom baštinom i perspektivnim turističkim sektorom, izvrstan je primjer kraja koji koristi zeleno poduzetništvo kako za svoj razvoj, tako i za vlastito očuvanje. Sektori s velikim mogućnostima razvoja su: ekološka poljoprivreda, uzgoj autohtonih sorti i pasmina zbog kreiranja proizvoda dodane vrijednosti, ekološko ribarstvo i školjkarstvo, na prirodi temeljen agro, ruralni i pustolovni turizam.

Sadržaj objava isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Loading...