Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.

Naziv projekta:  ESF Zajednički korak

ESF Zajednički korak

Nositelj projekta:  Razvojni europski centar inicijativa

Razvojni europski centar inicijativa

Područje provedbe:  Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija

Trajanje projekta:  30 mjeseci (26.03.2020. – 26.09.2022.)

30 mjeseci (26.03.2020. – 26.09.2022.)

Vrijednost projekta:  498.634,00 HRK

498.634,00 HRK

Iznos EU potpore:  498.634,00 HRK

498.634,00 HRK

Naziv projekta:  ESF Zajednički korak

ESF Zajednički korak

Nositelj projekta:  Razvojni europski centar inicijativa

Razvojni europski centar inicijativa

Područje provedbe:  Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija

Trajanje projekta:  30 mjeseci (26.03.2020. – 26.09.2022.)

30 mjeseci (26.03.2020. – 26.09.2022.)

Vrijednost projekta:  498.634,00 HRK

498.634,00 HRK

Iznos EU potpore:  498.634,00 HRK

498.634,00 HRK

CILJEVI PROJEKTA:

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama na području Šibensko – kninske i Zadarske županije kroz uslugu videćeg pratitelja. Projektom je planirano pružati uslugu videćeg pratitelja za slijepe osobe koje su nesamostalne u kretanju s tim da će se voditi računa da se prilikom provedbe projektnih aktivnosti poštuju načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Aktivnosti projekta

Element 1:

Kontinuirano pružene usluge videćeg pratitelja prema 6 korisnika
Završena edukacija videćeg pratitelja
Obavljene dvije evaluacije provedbe projekta

Element V:

Dizajnirano i tiskano 500 komada promotivnih letaka
Održana početna i završna konferencija
Dizajnirano i tiskano 25 promotivnih plakata

Element PM:

Izrađeno 10 kvartalnih izvješća o provedbi projekta
Provedeno stručno vođenje i upravljanje projektom
Projektni tim sudjelovao na provedbenoj radionici u Zagrebu

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Povećana je socijalna uključenost i unaprijeđena kvaliteta života slijepim osobama na području Šibensko – kninske i Zadarske županije kroz uslugu videćeg pratitelja. Projektom je pružena usluga videćeg pratitelja za 6 slijepih osoba koje su nesamostalne u kretanju, a prilikom pružanja usluge vodilo se računa da se prilikom provedbe projektnih aktivnosti poštuju načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Kontakt

Ivan Sobol

Loading...